НОВА ТРАКА ОД КОМПИЛАЦИЈАТА "БОНТОН НА РАП ТОН" (АСК и ЦАРОС)

НОВА ТРАКА ОД КОМПИЛАЦИЈАТА


Нова трака од компилацијата "Бонтон на Рап Тон" е пуштена на официјалниот youtube канал на Perspektiva Records.
Нумерата број шест на овој диск е продуцирана од Dimiography, а како артисти се појавуваат Аск и Царос.

Преслушајте: