ДОН ТОНИВА СО НАЈАВА ЗА "БИТОЛСКИ СЛЕНГ"

ДОН ТОНИВА СО НАЈАВА ЗА


"Битолска Хроника" и "Јавна куќа" се последните траки од Лирика Рекордц пуштени во етер пред да излези првиот соло албумот на ДонТонИва со наслов "Битолски Сленг".

"Битолска Хроника" ќе се најди помеѓу траките во соло албумот, продуцирана е од самиот артист и нормално снимена е во Лирика Рекордц.

"Јавна Куќа" е соработка на ДонТонИва со младиот артист од неговиот крај - Џз Бенг кој исто така гостува во соло албумот а воедно и работат на други проекти.
Траката е како на проект од постари и нови траки кои не се најдоа во овај соло албум.

Повеќе информации за албумот ќе добиете кога ќе се пушти во етер а засега имате можност само да го видите предниот коверот од албумот кој е изработен од страна на Милена Ѓурчиноска како и целосниот изглед на "Битолски Сленг". Преслушајте за што се работи.