ТРИМ - РАП ПОРНО

ТРИМ - РАП ПОРНО


Старо/нова трака од ТриМ е објавена на официјалниот канал на Perspektiva Records со наслов "Рап Порно

Траката е обележана како демо снимка, а инструметалот е составен од страна на Dimiography.
 

Преслушајте: