LATE NIGHT KRU3ING СЕСИЈА СО ЗАД АГОЛОТ ! (ВИДЕО)

LATE NIGHT KRU3ING СЕСИЈА СО ЗАД АГОЛОТ ! (ВИДЕО)


Бренсис со дел од баграта на Зад Аголот ни пирреди едно кратко late night kruze видео рокајќи свежи рими директно од автомобилот низ скопксите улици.

Дали е ова најава за нов материјал или freestyle видео не знаеме, но сепак од вожњата на видеото најмногу изненаден беше Паки.

Погледнете го видеото, и уживајте во „кру3арицата на Бренсис без воопшто его доза“ :