РАП СКИЛЗ МАКЕДОНИЈА (СКОПЈЕ) ЕП.1 И ЕП.2

РАП СКИЛЗ МАКЕДОНИЈА (СКОПЈЕ) ЕП.1 И ЕП.2


Рап Скилз Македонија се враќа пофторно со објавување на 2 бетла кои се оддржаа во Скопје, Хавана. Во едниот бетл учесници беа Кртот и Кискинов (Дивизија), а Ноце и Влади Ортографија во другиот. Како водител на овој настан ја имаше улогата Небојша Милосављевиќ. Овој пат рап скилз Македонија се оддржа без судии, така да проверете ги белтовите на следните линкови и одлучете вие кој победил.