СКИТЕР ФТ. АНГЕЛО - ШТО ИМА ВО МААЛО

СКИТЕР ФТ. АНГЕЛО - ШТО ИМА ВО МААЛО


Од кујната на SKC Crew уште еден репрезен продукт на своето маало . Уште една гето приказна, прикажана за маалото од каде што доаѓа од страна на младиот рапер Скитер каде гостува и Aнгело (SKC).

Одлична џи-фанк инстументалка, испродуцирана од стана на Ангело (SKC), за која е снимен и видео запис, зад која стојат Ангело и  Flex Visual. Останува да го проветите видеото на линкот под содржината.