НОСТАЛГИЈА ЗА 90-ТЕ

НОСТАЛГИЈА ЗА 90-ТЕ


Носталгична рап креација во продукција на T-Ghost со scratch асистенција од DJ Drazi Drags во којашто доминираат ретроспективата и валоризацијата на 90-те години т.е. нотирањето на некои од многубројните вредности коишто ги дефинираа истите.